01 / 01
(+976) 7505 9090
PROCUREMENT LOGISTICS

News

‘’Талын металл нунтаг” Монголын анхны нунтаг металл боловсруулах өндөр технологийн үйлдвэр

by koddik
Aug , 30

‘Талын металл нунтаг’ ХХК-ийн зүгээс Монгол улсад хэрэгжүүлж буй металл боловсруулах
цоо шинэ нунтаг металлын технологийн үйлдвэрийн төсөлд барилгын бараа материал,
тоног төхөөрөмжийн судалгаа, худалдаа авалт, гадаад, дотоод тээвэрлэлтийн ажлуудыг
цаг хугацаанд нь гүйцэтгэн ашиглалтанд оруулахад нь бэлэн болгоод байна. Тус үйлдвэр
ашиглалтад орсноор цахилгаан, цахим бүтээгдэхүүний эд ангийг 3D хэвлэгчээр болон
нунтгийн металлургийн аргаар үйлдвэрлэл эрхлэх аж үйлдвэрийн суурь бүрэлдэх юм.

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© IRL LLC 2022. All rights reserved