01 / 01
(+976) 7505 9090
PROCUREMENT LOGISTICS

News

ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүллээ

ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүллээ

Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлага, хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн үйлчилгээгээ ил тод нээлттэй, шуурхай, хүнд сурталгүй, найдвартай, тасралтгүй хангах зорилгоор Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO9001:2015 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх ажлыг 2017 оны 05 дугаар сарын 01 өдрөөс компанидаа эхлүүлээд байна. Чанарын менежментийн тогтолцоо нь бүтээмж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн эдийн...

by koddik
May , 6
Бид OHSAS18001:2007 Олон Улсын Стандартыг нэвтрүүлж байна.

Бид OHSAS18001:2007 Олон Улсын Стандартыг нэвтрүүлж байна.

Бид ОШМИ ХХК-тай хамтран OHSAS18001:2007 олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг компанидаа эхлүүлээд байна. ОШМИ нь АНУ-д төвтэй, дэлхийн 30 гаруй оронд салбартай ХАБЭА-н олон улсын сургалтын байгууллага болох OSHAcademy-ын Монгол дахь албан ёсны сургагч байгууллага юм. Тиймээс тус байгууллагын зүгээс манай үйл ажиллагааны чанарт хөндлөнгөөс тогтмол хяналт хийж, заавар зөвлөгөө...

by koddik
May , 6
Үл ойлголцол, цаг хугацаа, мөнгөний алдагдлаас зайлсхийж Инкотермс хэрэглээрэй

Үл ойлголцол, цаг хугацаа, мөнгөний алдагдлаас зайлсхийж Инкотермс хэрэглээрэй

Гадаад худалдаанд худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад талуудын сонгосон Инкотермсийн бараа нийлүүлэх суурь нөхцлөөс хамаарч зардал, эрсдлийг хариуцах тал тогтоогдох бөгөөд энэ нь барааны үнэ бүрдэлтэнд шууд нөлөөлнө. Иймээс гэрээ байгуулах, хэрэгжүүлэх явцад гарч болох үл ойлголцол, цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгөний алдагдлаас сэргийлэхийн тулд олон улсын худалдааны үйл ажиллагаанд Инкотермсийг...

by koddik
May , 6
© IRL LLC 2022. All rights reserved