01 / 01
(+976) 7505 9090
PROCUREMENT LOGISTICS

News

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ОУ-н стандарт ISO 45001:2018 нэвтрүүллээ.

by koddik
Jul , 1

Манай байгууллага OHSAS 18001:2007 стандартаас ISO 45001:2018 стандарт рүү шилжих
хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэн олон улсын аудитаар шалгагдан сертификатаа гардан
авлаа. ISO 45001:2018 стандарт нь Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын
менежментийн тогтолцооны хамгийн сүүлийн хувилбар юм. Тус стандартыг нэвтрүүлснээр
бид өөрсдийн ажилтан албан хаагчид, үйлчлүүлэгч, ханган нийлүүлэгч, туслан гүйцэтгэгч
талуудыг аюулгүй, эрүүл орчинд хөдөлмөрлөх, хамтран ажиллах боломжоор ханган
нийгэмдээ сайн соёлыг түгээх үүргийг хүлээж байна.

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© IRL LLC 2022. All rights reserved